top of page

ZDRAVÍ A POJIŠTĚNÍ

Pokud vaše dítě užívá nějaké léky, nebo má jiné drobné zdravotní omezení, prosím proberte to s vedoucím turnusu při předávání první den. Je potřeba tuto skutečnost také uvést do přihlášky.

 

Všechny trenérky mají kurz první pomoci, zdravotníka na našich příměstských campech nemáme. Pokud by náhodou došlo k vážnějšímu úrazu, zavoláme Vám, abyste si dítě vyzvedli. Případně, s vaším souhlasem, dítě ošetří v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Bezpečnost dětí je pro nás na prvním místě. Tuto skutečnost berou na vědomí všichni naši vedoucí a lektoři. Zábava a legrace samozřejmě nesmí scházet, ale naše veškeré aktivity a činnosti důkladně plánujeme tak, abychom předešli úrazům či zraněním. Aktivity na táboře jsou vždy přizpůsobeny věku a schopnostem dětí. Dbáme na to, aby děti měly vždy vhodné oblečení a obuv vzhledem k počasí a činnosti. Samozřejmostí je pro nás dohlédnout na správnou a pravidelnou hygienu rukou a především na pravidelný pitný režim.

Úrazům se snažíme maximálně předcházet. Vedoucí a lektoři mají stálý a nepřetržitý dohled nad dětmi. Hned první den tábora jsou všechny děti poučeny o pravidlech chování na táboře. Jsou seznámeny s pravidly chování a bezpečnosti. Děti jsou obeznámeny s povinností jakýkoliv případný úraz neprodleně hlásit svému vedoucímu.

Příměstského tábora se mohou zúčastnit jen děti zdravé, bez vážných pohybových nebo jiných zdravotních omezení.

Úrazové pojištění dětí není zahrnuto v ceně tábora. Záleží na Vás rodičích, zda dětem budete chtít sjednat úrazové pojištění. Doporučujeme děti úrazově pojistit na dobu konání tábora. Nezapomeňte také na pojištění storna pro případ, že byste se campu nemohli zúčastnit a byl Vám účtován storno poplatek. Pojištění stojí pár korun a může Vám ušetřit tisíce. 

bottom of page