Základní informace

Taneční škola Horizonty se věnuje především tanečnímu stylu disco dance. Tanečníci si však u nás vyzkouší téměř všechny taneční styly, od jazz dance, či modern dance až po street dance. V naší výuce nechybí ani gymnastická či rytmická průprava nebo balet, který je odrazovým můstkem a základem pro každého tanečníka, ať už tančí disco dance nebo street dance, a to z důvodu rotací (piruet), skoků, správného držení těla a taneční techniky jako takové, bez které se žádný tanečník neobejde, a na kterou je pak například na soutěžích kladen veliký důraz.

TSR 2014

V současné době navštěvuje Horizonty okolo 130 aktivních tanečníků pod vedením 8 zkušených trenérů. Tanečníci jsou rozděleni do 7 výkonnostních a věkových skupin, a to: Baby, Mini, Děti B, Děti A, Juniory B, Juniory A a Hlavní věkovou kategorii.

 

Každým rokem se s většinou výše uvedených skupin účastníme nejen vystoupení, ale také soutěží, na nichž sklízíme nejeden taneční úspěch. Soutěžíme s formacemi (8 – 24 tanečníků), ale také v sólových a duetových disciplínách či tzv. malých skupinách (3 – 7 tanečníků). Nejen v našem regionu, ale v celé České republice patří Taneční škola Horizonty v taneční disciplíně disco dance mezi absolutní špičku.