Taneční kurzy - Obecné informace 

Taneční kurzy jsou rozděleny podle věku a výkonnosti tak, aby měl každý tanečník možnost si vybrat tu správnou skupinu. Kvalita výuky je pro nás zásadní, proto se snažíme, aby si každý našel to své, a to nejen děti, ale i jejich rodiče.

KDE

VÝUKA

PROBÍHÁ?

Taneční studio na ul. E. Krásnohorské nabízí tanečníkům velký zrcadlový sál s převlékárnou, sociální zařízení a čekárnu pro rodiče. Kromě toho trénujeme podle potřeby i v tělocvičnách ZŠ Žákovská a ZŠ Na Nábřeží.

Přihlášky - jak postupovat

Navštivte nás na kterémkoliv tréninku skupiny, kterou chcete navštěvovat. Rozpis kurzů najdete zde (odkaz na přehled kurzů). Dostanete zde všechny potřebné informace a dokumenty a v rámci zápisného 50 Kč máte možnost si 2 tréninky vyzkoušet zcela nezávazně.  Poté se rozhodnete, zda budete dále docházet nebo nikoliv. Pokud se rozhodnete naši taneční školu navštěvovat, vyplníte přihlášku a donesete potvrzení o zaplacení kurzu (celoročně, pololetně nebo čtvrtletně). Pokud neobdržíme platbu či alespoň doklad o platbě, bude místo uvolněno dalším zájemcům.

Přihlášky přijímáme od června až do naplnění kapacity kurzu (i v průběhu šk. roku – soutěžní třídy do října, nesoutěžní po celý školní rok), a to osobně v taneční škole

 

UPOZORNĚNÍ: Do kurzu budete závazně zapsáni až po provedení platby. V případě naplnění kapacity kurzu bude rozhodující pro přijetí do kurzu datum platby.